Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

16.
Duben

S ohledem na současnou situaci byla soutěž zrušena. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

30.3.2020

Průběh přijímacího řízení na škole:více

16.3.2020

Prodej výpěstků na školní zahradě je denně od 8:00 do 12:00 hod., provoz školní jídelny je zajištěn v omezeném režimu, nadále zajišťujeme závodní stravování zaměstnancům škol a vaříme pro cizí strávníky. Obědy je možné odebírat výhladně v jídlonosičích přes nákladovou rampu na školním dvoře. Děkujeme za pochopení.více

10.3.2020

Vláda České republiky vyhlásila další mimořádná opatření a od středy 11. března 2020 ruší do odvolání docházku žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol.více

9.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Nařízení MZd.pdfvíce

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více

Partner Partner