Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

24.
Červen

Dne 24.6. – 26.6. 2024 se uskuteční zájezd do letoviska Caorle v Itálii. Zájezd je hrazen z projektu NPO, vybraní žáci se zúčastní zájezdu zdarma. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

22.4.2024

Ředitel školy stanovuje rozhodnutím č. 14/2024 ze dne 19.4.2024 v souladu s ustanovením čl. 9 Volebního řádu pro konání voleb do školské rady dobu a místo konání voleb do školské rady při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice. Více zde ... Vyhlášní voleb ŠR 2024.pdf (PDF, 603.50 kB)více

11.3.2024

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:více

10.1.2024

Předkládáme kompletní informace o přijímacím řízení včetně kritérií pro přijetí a vzorů přihlášek na střední školy v roce 2024 pro žáky končící povinnou školní docházku na ZŠ a uchazeče o studium na střední škole pro školní rok 2024/2025:více

20.11.2023

V přiloženém odkazu https://www.prihlaskynastredni.cz/ lze nalézt informace MŠMT týkající se novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024. Stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány.více

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více