Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

14.
Září

Sportovně - turistický kurz se ve školním roce 2020/2021 uskuteční v termínu 14.9 - 18.9.2020 tradičně na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

29.5.2020

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění, svým rozhodnutím č. 19/2020, č.j. OUKR/616/2020 ze dne 29.5.2020, vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, které se uskuteční v pátek 26.6.2020. Přihlášky je nutné doručit na adresu školy do 19.6.2020 do 15:00 hod. Rozhodnutí ředitele je v přiloženém odkazu ... Vyhlášení 3. kola PŘ.pdfvíce

29.5.2020

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů přijatých ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021. Uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč na pozvánce k přijímacímu řízení. Rozhodnutí ředitele školy s vyhodnocením 2. kola přijímacího řízení je k dispozici zde ... Přijetí 2. kolo 2020.pdfvíce

28.5.2020

Podmínky pro provoz odborného učiliště od 1. června 2020 jsou k dispozici v přiloženém souboru ... Pokyny pro provoz OU od 1.6.2020.pdfvíce

5.5.2020

V souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků odborného učiliště na vykonání závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020, stanovím následující základní provozní podmínky internátu, který poskytuje školské služby pro ubytované žáky školy ... Pokyny pro provoz internátu.pdfvíce

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více

Partner Partner