Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

8.9.2020

V pátek 4.9.2020 jsme uspořádali pro všechny žáky školy sportovní dopoledne, jehož smyslem bylo mimo účasti na různých pohybových aktivitách i možnost nových žáků blíže poznat své starší kolegy a pedagogické pracovníky školy.  Fotky z akce jsou ve Fotogalerii.více

21.4.2020

Nabídka výpěstků školní zahrady je v přiloženém souboru ... Nabídka zahrada.jpgvíce

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více

Partner Partner