Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

9.
Červenec

V záložce Škola - Volná místa je zveřejněna nabídka volných pracovních pozic. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

27.6.2024

Vážení studenti, vážení rodiče, předkládáme vám informace o zahájení školního roku 2024/2025, o školních pomůc­kách, které každý žák potřebuje, o možnosti stravování ve školní jídelně a pro žáky ubytované na internátu školy nejnutnější výbavu na internát. Informace je ke stažení zde ... Informace o škole 2024.pdf (PDF, 190.54 kB)více

24.6.2024

Ředitel školy stanovuje na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb. jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané ve třetím kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělávání. Více zde ... Vyhlášení 3. kola PŘ 2024.pdf (PDF, 1.32 MB)více

20.6.2024

V souladu s ustanovením § 75 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 5 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vše v platném znění, stanovuje zkušební komise termíny náhradních zkoušek ve školním roce 2023/2024. Více ke stažení zde ... Termíny náhradní ZZ 2024.pdf (PDF, 817.16 kB)více

11.3.2024

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:více

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více