Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

19.
Květen

Přijímací řízení ke studiu na Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice, se koná ve středu 19. května 2021, zahájení v 10:00 hodin. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

13.4.2021

S účinností od 19. dubna 2021 jsou na škole umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků střední školy anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků střední školy, více zde ... Dodatek - skupinové konzultace.pdf (PDF, 314.48 kB)více

8.4.2021

Na základě Mimořádného opatření MZd č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 je od 12. dubna 2021 nadále zakázána osobní přítomnost žáků střední školy ve výuce a jsou povoleny pouze individuální konzultace žáků ve škole. Účast žáků na těchto individuálních konzultacích je možná za podmínky, že žák nemá příznaky onemocnění COVID. Na individuální konzultace se nevztahuje povinnost podstoupit vyšetření prostřednictvím testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,   více

8.4.2021

Na základě „Mimořádného opatření MZd č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021“ a „Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání“ je nově stanovená organizace výuky na škole od 12. dubna 2021 do odvolání ke stažení zde ... Organizace výyuky od 12.4.2021.pdf (PDF, 395.17 kB)více

17.3.2021

Opatřením obecné povahy, č.j. MŠMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021, určuje MŠMT ČR, že „Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021; ustanovení 60e věta první a druhá a odstavec 2 školského zákona se nepoužijí.“více

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více