Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

19.
Květen

Přijímací řízení ke studiu na Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice, se koná ve středu 19. května 2021, zahájení v 10:00 hodin. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

30.4.2021

Na základě „Mimořádného opatření MZd ze dne 3. května 2021“ a „Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021“  je organizace výuky na škole od 10. května 2021 stejná jako v týdnu od 3. května 2021 ... Organizace výyuky od 3.5.2021.pdf (PDF, 1.43 MB)více

17.3.2021

Opatřením obecné povahy, č.j. MŠMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021, určuje MŠMT ČR, že „Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021; ustanovení 60e věta první a druhá a odstavec 2 školského zákona se nepoužijí.“více

4.2.2021

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MŠMT-3258/2021-1 ze dne 29.1.2021, ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021, stanoví ředitel školy pravidla a postupy rozhodnutím č.j. OUKR/120/2021 ze dne 4.2.2021 ... ZZ 2020/2021.pdf (PDF, 1.63 MB)více

18.12.2020

lze spustit kliknutím na odkaz: https://youtu.be/t4fqHCeM1Wc více

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více