Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

7.
Květen

V záložce Škola - Volná místa je zveřejněna nabídka volných pracovních pozic na škole od 1.9.2024. Přihlášky je nutné doručit do 24.5.2024. více

24.
Květen

Dne 24.5.2024 v 10.30 hodin se uskuteční v tělocvičně naší školy exhibiční vystoupení a profesionální show se sportovcem a protidrogovým lektorem, který v roce 2014 získal titul mistra světa BMX. více

24.
Červen

Dne 24.6. – 26.6. 2024 se uskuteční zájezd do letoviska Caorle v Itálii. Zájezd je hrazen z projektu NPO, vybraní žáci se zúčastní zájezdu zdarma. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

16.5.2024

Ředitel Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, stanovuje na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb. jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané ve druhém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělávání. Termín pro podání přihlášek je od 16. května do 24. května 2024. Více zde ...Kritéria PŘ 2. kolo.pdf (PDF, 258.34 kB)více

15.5.2024

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60j odst. 5 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.více

26.4.2024

V nejbližších dnech bude zahájena investiční akce "Sociální zařízení na školní zahradě".více

22.4.2024

Ředitel školy stanovuje rozhodnutím č. 14/2024 ze dne 19.4.2024 v souladu s ustanovením čl. 9 Volebního řádu pro konání voleb do školské rady dobu a místo konání voleb do školské rady při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice. Více zde ... Vyhlášní voleb ŠR 2024.pdf (PDF, 603.50 kB)více

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více