Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Akce a události školy

14.
Září

Sportovně - turistický kurz se ve školním roce 2020/2021 uskuteční v termínu 14.9 - 18.9.2020 tradičně na chatě Lucka v Malé Morávce v Jeseníkách. více

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a novinky

3.8.2020

V přiloženém souboru je zveřejněn seznam žáků, kterým bylo vyhověno žádosti o ubytování na internátu školy ve školním roce 2020/2021 a pořadí náhradníků ... Internát 2020_2021.pdfvíce

2.7.2020

Vážení studenti, vážení rodiče,více

26.6.2020

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění, svým rozhodnutím č. 27/2020, č.j. OUKR/765/2020 ze dne 26.6.2020, vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, které se uskuteční v pátek 28.8.2020. Přihlášky je nutné doručit na adresu školy do 21.8.2020 do 15:00 hod. Rozhodnutí ředitele je v přiloženém odkazu ... Vyhlášení 4. kola PŘ.pdfvíce

26.6.2020

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů přijatých ke studiu ve 3. kole přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021. Uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč na pozvánce k přijímacímu řízení. Rozhodnutí ředitele školy s vyhodnocením 3. kola přijímacího řízení je k dispozici zde ... Přijetí 3. kolo 2020.pdfvíce

Zobrazit vše

Historie školy


Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955. Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce. Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8. Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce. V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.


Více

Partner Partner