Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Aktuálně

2.7.2020

Vážení studenti, vážení rodiče,více

26.6.2020

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění, svým rozhodnutím č. 27/2020, č.j. OUKR/765/2020 ze dne 26.6.2020, vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, které se uskuteční v pátek 28.8.2020. Přihlášky je nutné doručit na adresu školy do 21.8.2020 do 15:00 hod. Rozhodnutí ředitele je v přiloženém odkazu ... Vyhlášení 4. kola PŘ.pdfvíce

26.6.2020

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů přijatých ke studiu ve 3. kole přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021. Uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč na pozvánce k přijímacímu řízení. Rozhodnutí ředitele školy s vyhodnocením 3. kola přijímacího řízení je k dispozici zde ... Přijetí 3. kolo 2020.pdfvíce

21.4.2020

Nabídka výpěstků školní zahrady je v přiloženém souboru ... Nabídka zahrada.jpgvíce