V této sekci jsou k dispozici plná znění nejdůležitější vnitroškolních dokumentů:

Dokument

č.j.

účinnost od

ke stažení

Statut školy

OUKR/481/2022

22.3.2022

Statut školy 2022 II.pdf (PDF, 340.68 kB)

Provozní řád školy

OUKR/1211/2017

1.8.2017

Provozní řád školy 2017.pdf

Pracovní řád

OUKR/307/2018

25.5.2018

Pracovní řád 2018.pdf

Organizační řád, organizační schéma

OUKR/787/2017

1.7.2017

1.9.2022

Organizační řád 2017.pdf

Organizační schéma 2022.pdf (PDF, 168.09 kB)

Rozpočet školy 2020, 2021, 2022, návrh výhledu 2023-2024

 

 

Rozpočet 1218_2021.xlsx (XLSX, 690.97 kB)

Vnitřní předpis

OUKR/1079/2022

1.9.2022

Vnitřní předpis 2022 II.pdf (PDF, 590.58 kB)

Školní řád

OUKR/1078/2022

1.9.2022

Školní řád OU 2022.pdf (PDF, 400.90 kB)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

OUKR/941/2018

1.9.2018

Pravidla pro hodnocení 2018.pdf

Výroční zpráva o činnosti školy

OUKR/1121/2022

školní rok 2021/2022

Výroční zpráva 2021/2022.pdf (PDF, 1.25 MB)

Inspekční zprávy

 

2012

2018

Zpráva ČŠI 2012.pdf (PDF, 183.50 kB)

Zpráva ČŠI 2018.pdf (PDF, 297.00 kB)

Celoroční plán práce

OUKR/1091/2022

školní rok 2022/2023

Celoroční plán práce 2022/2023.pdf (PDF, 626.02 kB)

Vize školy

 

2020

Vize školy 2020.pdf (PDF, 421.88 kB)

Etický kodex pedagogického pracovníka

 

2020

Etický kodex 2020.pdf (PDF, 226.25 kB)