V této sekci jsou k dispozici plná znění nejdůležitější vnitroškolních předpisů:

Dokument

č.j.

účinnost od

ke stažení

Statut školy

OUKR/21/2018

11.1.2018

Statut školy 2018.pdf

Provozní řád školy

OUKR/1211/2017

1.8.2017

Provozní řád školy 2017.pdf

Pracovní řád

OUKR/307/2018

25.5.2018

Pracovní řád 2018.pdf

Organizační řád, organizační schéma

OUKR/787/2017

1.7.2017

1.9.2020

Organizační řád 2017.pdf

Organizační schéma 2020.pdf

Vnitřní předpis

OUKR/2/2020

1.1.2020

Vnitřní předpis 2020.pdf

Školní řád

OUKR/91/2019

1.2.2019

Školní řád 2019.pdf

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

OUKR/941/2018

1.9.2018

Pravidla pro hodnocení 2018.pdf

Výroční zpráva o činnosti školy

OUKR/828/2020

školní rok 2019/2020

Výroční zpráva 2019/2020.pdf

Celoroční plán práce

OUKR/865/2020

školní rok 2020/2021

Celoroční plán práce 2020/2021.pdf

Vize školy

 

2017

Vize školy 2017.pdf