V této sekci jsou k dispozici plná znění nejdůležitější vnitroškolních dokumentů:

Dokument

č.j.

účinnost od

ke stažení

Statut školy

OUKR/1370/2020

1.1.2021

Statut školy 2021.pdf (PDF, 569.88 kB)

Provozní řád školy

OUKR/1211/2017

1.8.2017

Provozní řád školy 2017.pdf

Pracovní řád

OUKR/307/2018

25.5.2018

Pracovní řád 2018.pdf

Organizační řád, organizační schéma

OUKR/787/2017

1.7.2017

1.9.2021

Organizační řád 2017.pdf

Organizační schéma 2021.pdf (PDF, 168.08 kB)

Vnitřní předpis

OUKR/1048/2021

1.9.2021

Vnitřní předpis 2021 II.pdf (PDF, 659.19 kB)

Školní řád

OUKR/882/2020

1.9.2020

Školní řád 2020.pdf (PDF, 594.12 kB)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

OUKR/941/2018

1.9.2018

Pravidla pro hodnocení 2018.pdf

Výroční zpráva o činnosti školy

OUKR/856/2021

školní rok 2020/2021

Výroční zpráva 2020/2021.pdf (PDF, 1.41 MB)

Inspekční zprávy

 

2012

2018

Zpráva ČŠI 2012.pdf (PDF, 183.50 kB)

Zpráva ČŠI 2018.pdf (PDF, 297.00 kB)

Celoroční plán práce

OUKR/1025/2021

školní rok 2021/2022

Celoroční plán práce 2021/2022.pdf (PDF, 604.83 kB)

Vize školy

 

2020

Vize školy 2020.pdf (PDF, 421.88 kB)

Etický kodex pedagogického pracovníka

 

2020

Etický kodex 2020.pdf (PDF, 226.25 kB)