V letech 2012 až 2014 se škola zapojila do projektu „EU peníze středním školám“.

V rámci projektu bylo v klíčové aktivitě III/2 vytvořeno a ověřeno ve výuce celkem 9 sad (180 DUM) a v klíčové aktivitě V/2 celkem 6 sad (192 DUM), které budou i nadále využívány ve výuce všeobecně vzdělávací a odborných předmětů na škole.

Na tvorbě materiálů a jejich ověřování se aktivně podílelo 60% pedagogických pracovníků školy, kteří se zdokonalili v práci se speciálními výukovými i běžnými kancelářskými programy a v ovládání výpočetní a prezentační techniky potřebné k jejich vytvoření a prezentaci ve výuce.

Pro školu má značný přínos i skutečnost, že došlo k obnovení a doplnění digitální techniky potřebné pro tvorbu a prezentaci vytvořených materiálů, která bude pro výuku používána i nadále. Pracovními stanicemi byla kompletně vybavena jedna učebna výpočetní techniky a ve dvou učebnách byly instalovány interaktivní tabule s dataprojektory, pracovními stanicemi připojenými k Internetu a ozvučením.

Využívání výpočetní techniky a vytvořených digitálních výukových materiálů má pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obrovský přínos, neboť umožňuje bezprostřední aktivní zapojení žáků do výuky a rozvíjí jejich představivost.