Prohlášení o ochraně osobních údajů podle ustanovení článku 12, 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Prohlášení o ochraně OÚ.pdf (PDF, 411.59 kB)

 

Dodatek č. 1 k Prohlášení o ochraně osobních údajů - Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky ... Dodatek k prohlášení o ochraně OÚ.pdf (PDF, 919.93 kB)

 

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 jsou ke stažení zde ... Info o zpracování OÚ zaměstnanec.pdf (PDF, 1.41 MB)

 

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování žáků na onemocnění COVID-19 jsou ke stažení zde ... Informace o zpracování OÚ žák.pdf (PDF, 1.86 MB)