Historie zařízení

Zvláštní učňovská škola internátní se dvěma obory, dámské krejčovství a zahradnictví, byla zřízena ministerstvem školství na návrh školského od­boru R-KNV v Olomouci k 1.9.1955.

Dne 1. 1. 1991 zřídilo MŠMT ČR příspěvkovou organizaci Odborné učiliště v Křenovicích, škola poskytovala vzdělání ve dvou tříletých učebních oborech Šití oděvů a Zahradnické práce.

Od 1. 9. 1996 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o obor Praktická škola tříletá a byl změněn název školy na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8.

Od 1. 9. 1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý učební obor Kuchařské práce.

V rámci reformy veřejné správy se od 1. 7. 2001 škola stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.

Od 1. 9. 2004 byl zrušen obor Praktická škola tříletá a vzdělávací nabídka byla dále rozšířena o učební obor Prodavačské práce. Ke stejnému datu byla ze sítě škol vyřazena součást Praktická škola a změněn název školy na Odborné učiliště, Křenovice 8.

Krajský úřad Olomouckého kraje změnil zařazení součásti domov mládeže na internát s účinností od 1. 9. 2005.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/4/23/2017 ze dne 24. 4. 2017 sloučení Základní školy Kojetín, Sladovní 492 a Odborného učiliště, Křenovice 8, s účinností od 1. 7. 2017, s tím, že všechen majetek a všechna práva, povinnosti, závazky a pohledávky Základní školy Kojetín, Sladovní 492 přechází na nástupnickou organizaci Odborné učiliště a Základní školu, Křenovice, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 

Kapacita školy je stanovena na 168 žáků. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 400 jídel a internát s kapacitou 29 lůžek.

 

Doplňková činnost

V souladu se zřizovací listinou provozuje škola doplňkovou činnost (hostinská činnost) v rozsahu 250 jídel denně spočívající v přípravě stravy pro zaměstnance škol a cizí strávníky