Internát Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, je součástí příspěvkové organizace. Kapacita internátu je stanovena na 29 lůžek, slouží výhradně pro potřeby žáků střední školy v pokojích I. kategorie. Výše poplatku za ubytování se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. Poplatek se hradí zálohově, vyúčtování se provádí po skončení každého měsíce. Ubytovaným žákům zajišťuje celodenní stravování ve školní jídelně – snídani, přesnídávku, hlavní jídlo, svačinu, večeři a zájemcům i druhou večeři.