Kritéria pro výběr žáků ubytovaných na internátu školy jsou stanovena v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění a s přihlédnutím k místním podmínkám.

Kritéria jsou k dispozici v přiloženém odkazu ... Kritéria pro ubytování 2022.pdf (PDF, 154.24 kB)