Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Kriteria pro výběr žáků

Kritéria pro výběr žáků ubytovaných na internátu školy jsou stanovena v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění a s přihlédnutím k místním podmínkám.

Kritéria jsou k dispozici v přiloženém odkazu ... Kritéria pro ubytování.pdf