Krizový plán školy udává, jakým způsobem postupovat v rizikových situacích pro žáky na půdě školy, kdy jsou žáci ohrožováni užíváním návykových látek či rizikovými způsoby chování. Role školy v těchto situacích je pouze preventivní a poradenská, šetření provádí Policie ČR. S krizovým plánem školy je seznámen pedagogický sbor, rodiče i žáci školy.

Krizový plán školy je součástí Preventivního programu školy a je uložen na přístupném místě ve sborovně školy. Všichni zaměstnanci školy podle něj v případě potřeby postupují.

Krizový plán školy pro školní rok 2022/2023 je k dispozici ke stažení zde ... Krizový plán školy 2022/2023.pdf (PDF, 423.71 kB)