Profil absolventa:

Název školy: Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Adresa školy: 752 01 Křenovice, č.p. 8
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Název ŠVP: Kuchař
Kód a název oboru vzdělání: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
ŠVP je určen pro: dívky i chlapce
Platnost od: 1.9.2010
Upravený ŠVP od: 1.9.2021 počínaje 1. ročníkem

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připraven vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, je příprava a ošetření základních druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů. Absolvent zvládá přípravu jednoduchých pokrmů teplé i studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky. Uplatní se ve stravovacím zařízení uzavřeného i otevřeného typu.

 

Učební plán:

A. Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informatika

1

1

1

3

Potraviny a výživa

3

1

2

6

Zařízení závodů

1

1

-

2

Stolničení

-

1

1

2

Hospodářské výpočty

-

1

1

2

Technologie

4

3

3

10

Odborný výcvik

18

21

21

60

Celkem

32

34

34

100

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Profesní příprava

0

0

1

1