7.6.2021

V přiloženém souboru je přehled volných pracovních pozic na škole od 1.9.2021 ... Nabídka pracovních pozic 2021.pdf (PDF, 480.34 kB)více

19.5.2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, č.p. 8, IČO 00842800, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, které se uskuteční v pátek 25. června 2021 v 10:00 hod. Požadavky pro 2. kolo přijímacího řízení jsou ke stažení zde ... Vyhlášení 2. kola PŘ 2021.pdf (PDF, 1.41 MB)více

19.5.2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, IČO 00842800,  zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-43073/2020-3, ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1, dodatku č.j. MSMT-4337/2021-6 a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:více

11.5.2021

V přiloženém odkazu Status studenta 2021.pdf (PDF, 255.92 kB) jsou k dispozici informace úřadu práce o podmínkách statutu studenta v roce 2021 a dále je přiložen odkaz na videa, kde jsou popsané některé situace na úřadu práce: https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videavíce

18.12.2020

lze spustit kliknutím na odkaz: https://youtu.be/t4fqHCeM1Wc více