Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Novinky

30.3.2020

Průběh přijímacího řízení na škole:více

16.3.2020

Prodej výpěstků na školní zahradě je denně od 8:00 do 12:00 hod., provoz školní jídelny je zajištěn v omezeném režimu, nadále zajišťujeme závodní stravování zaměstnancům škol a vaříme pro cizí strávníky. Obědy je možné odebírat výhladně v jídlonosičích přes nákladovou rampu na školním dvoře. Děkujeme za pochopení.více

10.3.2020

Vláda České republiky vyhlásila další mimořádná opatření a od středy 11. března 2020 ruší do odvolání docházku žáků a studentů základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol.více

9.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Nařízení MZd.pdfvíce

9.3.2020

Nové webové stránky školy jsou v procesu tvorby a budou postupně doplňovány a upravovány.více

5.3.2020

Informace ředitele školy týkající se přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 jsou v přiloženém odkazu Přijímací řízení 2020/2021.pdf (PDF 1.35 MB)více


Zobrazit více