22.4.2024

Ředitel školy stanovuje rozhodnutím č. 14/2024 ze dne 19.4.2024 v souladu s ustanovením čl. 9 Volebního řádu pro konání voleb do školské rady dobu a místo konání voleb do školské rady při Odborném učilišti a Základní škole, Křenovice. Více zde ... Vyhlášní voleb ŠR 2024.pdf (PDF, 603.50 kB)více

11.3.2024

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:více

10.1.2024

Předkládáme kompletní informace o přijímacím řízení včetně kritérií pro přijetí a vzorů přihlášek na střední školy v roce 2024 pro žáky končící povinnou školní docházku na ZŠ a uchazeče o studium na střední škole pro školní rok 2024/2025:více

20.11.2023

V přiloženém odkazu https://www.prihlaskynastredni.cz/ lze nalézt informace MŠMT týkající se novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024. Stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány.více

5.4.2022

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.více

18.2.2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.více

11.5.2021

V přiloženém odkazu Status studenta 2021.pdf (PDF, 255.92 kB) jsou k dispozici informace úřadu práce o podmínkách statutu studenta v roce 2021 a dále je přiložen odkaz na videa, kde jsou popsané některé situace na úřadu práce: https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videavíce

18.12.2020

lze spustit kliknutím na odkaz: https://youtu.be/t4fqHCeM1Wc více