29.6.2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, č.p. 8, IČO 00842800, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, které se uskuteční v úterý 30. srpna 2022 v 10:00 hod.více

16.6.2022

Zkušební komise ZZ a ředitel školy rozhodnutím č. 20/2022, č.j. OUKR/903/2022 ze dne 16.06.2022, stanoví termín náhradní závěrečné zkoušky a opravné zkoušky ústní části ZZ. Rozhodnutí je ke stažení zde ... Náhradní a opravná ZZ 2022.pdf (PDF, 782.50 kB)více

5.4.2022

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.více

18.2.2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.více

11.5.2021

V přiloženém odkazu Status studenta 2021.pdf (PDF, 255.92 kB) jsou k dispozici informace úřadu práce o podmínkách statutu studenta v roce 2021 a dále je přiložen odkaz na videa, kde jsou popsané některé situace na úřadu práce: https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-videavíce

18.12.2020

lze spustit kliknutím na odkaz: https://youtu.be/t4fqHCeM1Wc více