Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Rozhodnutí ředitele školy je ke stažení zde ... Přijetí 1.kolo 2022.pdf (PDF, 1.31 MB)