Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, č.p. 8, IČO 00842800, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, které se uskuteční v úterý 30. srpna 2022 v 10:00 hod.

Rozhodnutí ředitele školy je ke stažení zde ... Vyhlášení 4. kola PŘ 2022.pdf (PDF, 1.47 MB)