Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Informace pro veřejnost

Prodej výpěstků na školní zahradě je denně od 8:00 do 12:00 hod., provoz školní jídelny je zajištěn v omezeném režimu, nadále zajišťujeme závodní stravování zaměstnancům škol a vaříme pro cizí strávníky. Obědy je možné odebírat výhladně v jídlonosičích přes nákladovou rampu na školním dvoře. Děkujeme za pochopení.