Předkládáme kompletní informace o přijímacím řízení včetně kritérií pro přijetí a vzorů přihlášek na střední školy v roce 2024 pro žáky končící povinnou školní docházku na ZŠ a uchazeče o studium na střední škole pro školní rok 2024/2025: