Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60j odst. 5 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Více zde ... Výsledky 1. kola PŘ 2024.pdf (PDF, 331.07 kB)