V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanoví ředitel Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, podmínky pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 zde ... Přijímací řízení 2021-2022.pdf (PDF, 1.33 MB)

 

V přiloženém odkazu připojujeme informace MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 ... Informace MŠMT.pdf (PDF, 306.08 kB) a vysvětlivky k přihláškám ke studiu ... Vysvětlivky k přihláškám 2021.pdf (PDF, 269.05 kB)