Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, IČO 00842800,  zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-43073/2020-3, ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1, dodatku č.j. MSMT-4337/2021-6 a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče;
  2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
  3. poučení o odvolání;
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí ředitele školy č. 29/2021, č.j. OUKR/588/2021 ze dne 19.5.2021, je ke stažení zde ... Přijetí 1. kolo 2021.pdf (PDF, 1.38 MB)