Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, č.p. 8, IČO 00842800, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, které se uskuteční v pátek 27. srpna 2021 v 10:00 hod. Požadavky pro 3. kolo přijímacího řízení jsou ke stažení zde ... Vyhlášení 3.kola PŘ 2021.pdf (PDF, 1.44 MB)

 

Přihláška ke studiu je ke stažení zde ... Přihláška SŠ denní.pdf (PDF, 141.19 kB)