Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

O škole

dsc09696.JPG (JPG 1920x1080px )

Škola je samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem žáka. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.

Odborné učiliště poskytuje odbornou přípravu v oborech středního vzdělávání s výučním listem. Příprava trvá dva až tři roky a ukončuje se úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky.

 

 

8.9.2020

V pátek 4.9.2020 jsme uspořádali pro všechny žáky školy sportovní dopoledne, jehož smyslem bylo mimo účasti na různých pohybových aktivitách i možnost nových žáků blíže poznat své starší kolegy a pedagogické pracovníky školy.  Fotky z akce jsou ve Fotogalerii.více

21.4.2020

Nabídka výpěstků školní zahrady je v přiloženém souboru ... Nabídka zahrada.jpgvíce