Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

O škole

dsc09696.JPG (JPG 1920x1080px )

Škola je samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem žáka. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.

Odborné učiliště poskytuje odbornou přípravu v oborech středního vzdělávání s výučním listem. Příprava trvá dva až tři roky a ukončuje se úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky.

 

 

2.7.2020

Vážení studenti, vážení rodiče,více

26.6.2020

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění, svým rozhodnutím č. 27/2020, č.j. OUKR/765/2020 ze dne 26.6.2020, vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, které se uskuteční v pátek 28.8.2020. Přihlášky je nutné doručit na adresu školy do 21.8.2020 do 15:00 hod. Rozhodnutí ředitele je v přiloženém odkazu ... Vyhlášení 4. kola PŘ.pdfvíce

26.6.2020

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů přijatých ke studiu ve 3. kole přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021. Uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč na pozvánce k přijímacímu řízení. Rozhodnutí ředitele školy s vyhodnocením 3. kola přijímacího řízení je k dispozici zde ... Přijetí 3. kolo 2020.pdfvíce

21.4.2020

Nabídka výpěstků školní zahrady je v přiloženém souboru ... Nabídka zahrada.jpgvíce