Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění, svým rozhodnutím č. 12/2020, č.j. OUKR/427/2020 ze dne 22.4.2020, vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, které se uskuteční v pátek 29.5.2020. Přihlášky je nutné doručit na adresu školy do 22.5.2020 do 15:00 hod. Rozhodnutí ředitele je v přiloženém odkazu ... Vyhlášení 2. kola PŘ.pdf