Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Hodnocení ve 2. pololetí 2019/2020

V souladu s ustanovením § 4  vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ... Hodnocení 2019/2020.pdf