Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Pokyny pro provoz internátu

V souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků odborného učiliště na vykonání závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020, stanovím následující základní provozní podmínky internátu, který poskytuje školské služby pro ubytované žáky školy ... Pokyny pro provoz internátu.pdf

 

Při prvním vstupu do internátu předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZd ... Čestné prohlášení internát.pdf