Přehled oborů vzdělání vyučovaných na škole:

 

Název oboru

Kód KKOV

Název ŠVP

Délka studia

Forma studia

Ukončení studia

1.

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

Kuchař

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

2.

Prodavačské práce

66-51-E/01

Prodavač

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

3.

Zahradnické práce

41-52-E/01

Zahradník, aranžér

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

4.

Potravinářské práce

29-51-E/02

Pekař

2 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

5.

Pečovatelské služby

75-41-E/01

Pečovatel

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

 

Rámcové vzdělávcí programy (RVP):

RVP oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby ... RVP 65-51-E/01.pdf

RVP oboru vzdělání 66-51-E/01 Prodavačské práce ... RVP 66-51-E/01.pdf

RVP oboru vzdělání 41-52-E/01 Zahradnické práce ... RVP 41-52-E/01.pdf

RVP oboru vzdělání 75-41-E/01 Pečovatelské služby ... RVP 75-41-E/01.pdf

RVP oboru vzdělání 29-51-E/02 Potravinářské práce ... RVP 29-51-E/02.pdf