Podat oznámení

Podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. | Whistleblowing

Podávání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění. Formulář slouží k podání podnětu učiněnému oznamovatelem o možném protiprávním jednání vymezeném zákonem, kterého se dopustila nebo má dopustit jiná osoba v souvislosti s činností OU a ZŠ Křenovice. 

Za Vaši otevřenost a spolupráci Vám děkujeme.


Mgr. Josef Plesník | příslušná osoba – zaměstnanec pověřený ředitelem OU a ZŠ Křenovice k příjímání oznámení a k jejich následnému řešení postupem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále dle Pokynu č. 8. a č. 19. ředitele OU a ZŠ Křenovice o podávání a vyřizování oznámení o protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamemovatelů, případně dalších vnitřních předpisů OU a ZŠ Křenovice. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

 

Způsob podání oznámení