Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Odměňování žáků

Odměna za produktivní práci se přiznává každému žákovi, který v rámci odborného výcviku vykonává produktivní činnost bez ohledu na ročník studia. Směrnice ředitele školy pro odměňování žáků je k dispozici v přiloženém odkazu ... Odměny žáků 2020.pdf.

 

Směrnice upravuje finanční zabezpečení žáků, kteří v souladu se ŠVP vyko­návají od­borný výcvik na produktivních činnostech, je zpracována na základě § 122 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, vše v platném znění.