Vzhledem k mentální úrovni žáků je výuka na škole organizována podle dříve používaného označení učebního plánu typu „A“, tzn., že v průběhu jednoho týdne je zařazena výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů i odborného výcviku.

Teoretická výuka ve všech ročnících všech oborů vzdělání vyučovaných na škole je zajištěna ve vlastních učebnách.

Výuka odborného výcviku oboru Kuchař je v 1. ročníku zajištěna ve vlastních cvičných kuchyních a ve 2. a 3. ročníku je zajištěna zčásti ve školní jídelně OU Křenovice a dále na základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.

Výuka odborného výcviku oborů Prodavač, Pečovatel a Pekař je ve všech ročnících zajištěna na základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.

Výuka odborného výcviku oboru Zahradník, aranžér je ve všech ročnícíh zajištěna na školní zahradě školy.

V průběhu studia jsou pro žáky organizovány exkurze do firem zabývajících se činností související se studiem tohoto oboru a také návštěvy výstav, soutěží a veletrhů s tematikou odpovídají studovanému oboru.

Podle zájmu žáků je v prvním ročníku organizován týdenní lyžařský výcvikový kurz, ve druhém sportovně turistický kurz v délce trvání tři až pět dní.