Profil absolventa:

Název školy: Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Adresa školy: 752 01 Křenovice, č.p. 8
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Název ŠVP: Pečovatel
Kód a název oboru vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
ŠVP je určen pro: dívky i chlapce
Platnost od: 1.9.2012
Upravený ŠVP od: 1.9.2021 počínaje 1. ročníkem

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

 

Učební plán:

A. Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informatika

1

1

1

3

Technologie

4

4

4

12

Základy pečovatelství

1

-

-

1

Zdravověda

2

2

2

6

Psychologie

1

1

1

3

Odborný výcvik

18

21

21

60

Počet hodin celkem

32

34

34

100

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Profesní příprava

0

0

1

1