Internát poskytuje žákům školy samostatně zřízených pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajišťuje žákům školní stravování.

Výše poplatku za ubytování je stanovena rozhodnutím ředitele školy č. 30/2018 ze dne 14.8.2018, které je dostupné v přiloženém odkazu ... Poplatek za ubytování na IN.pdf