Služby v rámci hlavní činnosti:

V rámci hlavní činnosti (poskytování výchovy a vzdělávání) škola nabízí prodej výrobů žáků v rámci výuky odborného výcviku oboru vzdělání Kuchař a výpěstků žáků v rámci  výuky odborného výcviku oboru vzdělání Zahradník, aranžér.

Ceník prací kuchaři 2023 ... Ceny prací kuchaři 2023.pdf (PDF, 209.43 kB)

Ceník prací zahrada - Ceny prací zahrada podzim 2022.pdf (PDF, 188.84 kB)

 

Služby v rámci doplňkové činnosti:

Dle bodu VI. zřizovací listiny povoluje zřizovatel k lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců vykonávat příspěvkové organizaci doplňkovou činnost – hostinská činnost v rozsahu 250 jídel. Doplňková činnost školy spočívá v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům. 

Doplňkovou činnost škola provozuje v souladu s Živnosten­ským listem, vydaným Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Přerov pod č.j. ŽÚ-96/Nm/RP0189 ze dne 29.4.1996. Příprava obědů pro cizí strávníky je povolena vyjádřením okresního hygienika OHS Přerov č.j. 3742/231/95 ze dne 5.6.1995.