Služby v rámci hlavní činnosti:

V rámci hlavní činnosti (poskytování výchovy a vzdělávání) škola nabízí prodej výrobů žáků v rámci výuky odborného výcviku oboru vzdělání Kuchař a výpěstků žáků v rámci  výuky odborného výcviku oboru vzdělání Zahradník, aranžér.

Ceník prací kuchaři 2024 ... Ceny prací kuchaři 2024.pdf (PDF, 206.85 kB)

 

Aktualizovaný ceník nabídky produktů školní zahrady od 26.3.2024.

Ceník prací zahrada ... Ceny prací zahrada jaro 2024.pdf (PDF, 153.25 kB)

 

Služby v rámci doplňkové činnosti:

Dle bodu VI. zřizovací listiny povoluje zřizovatel k lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců vykonávat příspěvkové organizaci doplňkovou činnost – hostinská činnost v rozsahu 250 jídel. Doplňková činnost školy spočívá v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům. 

Doplňkovou činnost škola provozuje v souladu s Živnosten­ským listem, vydaným Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Přerov pod č.j. ŽÚ-96/Nm/RP0189 ze dne 29.4.1996. Příprava obědů pro cizí strávníky je povolena vyjádřením okresního hygienika OHS Přerov č.j. 3742/231/95 ze dne 5.6.1995.