Strategie poskytuje všem pedagogickým pracovníkům školy doporučení pro práci s žáky ohroženými školní neúspěšnosti ... Předcházení školní neúspěšnosti.pdf (PDF, 174.60 kB)