Strategie poskytuje všem pedagogickým pracovníkům školy doporučení pro práci s žáky ohroženými školní neúspěšnosti ... Strategie předcházení školní neúspěšnosti.pdf (PDF, 173.59 kB)