Směrnice k rizikovému chování vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje Preventivní program a doporučuje postupy školy při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

 

Směrnice k rizikovému chování je ke stažení zde ... Směrnice k rizikovému chování.pdf