Preventivní plán školy (dále jen PPŠ) je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit na škole. Jeho realizace je pro školu a školské zařízení závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. Pravidelně 1x ročně je vyhodnocován. Sledována je celková účinnost i jeho průběh. Měřena je také efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci PPŠ realizovány.

Posláním preventivního plánu naší školy je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence, poskytnutí rady, pomoci a konzultace v oblasti projevů rizikového chování.

Preventivní plán školy pro školní rok 2021/2022 je k dispozici ke stažení zde ... PPŠ OU 2021/2022.pdf (PDF, 603.06 kB)

 

Krizový plán školy udává, jakým způsobem postupovat v rizikových situacích pro žáky na půdě školy, kdy jsou žáci ohrožováni užíváním návykových látek či rizikovými způsoby chování. Role školy v těchto situacích je pouze preventivní a poradenská, šetření provádí Policie ČR. S krizovým plánem školy je seznámen pedagogický sbor, rodiče i žáci školy.

Krizový plán školy je součástí Preventivního programu školy a je uložen na přístupném místě ve sborovně školy. Všichni zaměstnanci školy podle něj v případě potřeby postupují.

Krizový plán školy pro školní rok 2021/2022 je k dispozici ke stažení zde ... Krizový plán školy 2021/2022.pdf (PDF, 396.30 kB)