Preventivní plán školy (dále jen PPŠ) je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit na škole. Jeho realizace je pro školu a školské zařízení závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. Pravidelně 1x ročně je vyhodnocován. Sledována je celková účinnost i jeho průběh. Měřena je také efektivita jednotlivých aktivit, které byly v rámci PPŠ realizovány.

Posláním preventivního plánu naší školy je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence, poskytnutí rady, pomoci a konzultace v oblasti projevů rizikového chování.

Preventivní plán školy pro školní rok 2023/2024 je k dispozici ke stažení zde ... PPŠ OU 2023/2024.pdf (PDF, 616.43 kB)