Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, v platném znění, svým rozhodnutím č. 19/2020, č.j. OUKR/765/2020 ze dne 26.6.2020, vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, které se uskuteční v pátek 28.8.2020. Přihlášky je nutné doručit na adresu školy do 21.8.2020 do 15:00 hod. Rozhodnutí ředitele je v přiloženém odkazu ... Vyhlášení 4. kola PŘ.pdf

 

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů přijatých ke studiu ve 3. kole přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021. Uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč na pozvánce k přijímacímu řízení. Rozhodnutí ředitele školy s vyhodnocením 2. kola přijímacího řízení je k dispozici zde ... Přijetí 3. kolo 2020.pdf

 

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů přijatých ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021. Uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč na pozvánce k přijímacímu řízení. Rozhodnutí ředitele školy s vyhodnocením 2. kola přijímacího řízení je k dispozici zde ... Přijetí 2. kolo 2020.pdf

 

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů přijatých ke studiu ve školním roce 2020/2021. Uchazeči jsou uvedeni pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč na pozvánce k přijímacímu řízení. Rozhodnutí ředitele školy s vyhodnocením přijímacího řízení je k dispozici zde ... Přijetí 1. kolo 2020.pdf

 

Přihláška ke studiu pro školní rok 2020/2021 je k dispozici zde ... Přihláška SŠ 2020 denní.xlsx

 

MŠMT připravilo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Úplné znění zákona ke dni 27. 3. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál a je ke stažení zde ... Zákon č. 135/2020.pdf

Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

 

MŠMT vydalo dne 27. 3. 2020 pro snazší aplikaci zákona ve školství Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020, které jsou k dispozici zde ... Informace k zákonu č. 135/2020.pdf