V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Podmínky pro první kolo přijímacího řízení jsou ke stažení zde ... Přijímací řízení 2023/2024.pdf (PDF, 252.05 kB)

Přihláška ke studiu ve formátu pdf je ke stažení zde ... Přihláška SŠ 2023 denní.pdf (PDF, 141.19 kB), ve formátu xlsx zde ... Přihláška SŠ 2023 denní.xlsx (XLSX, 29.15 kB)

Vysvětlivky k přihláškám jsou ke stažení zde ... Vysvětlivky k přihláškám.pdf (PDF, 269.05 kB)

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce 2023/2024, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče;
  2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
  3. poučení o odvolání;
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení je ke stažení zde ... Přijatí 1. kolo 2023.pdf (PDF, 1.45 MB)

Vyhodnocení 2. kola přijímacího řízení je ke stažení zde ... Přijatí 2. kolo 2023.pdf (PDF, 1.24 MB)

Vyhodnocení 3. kola přijímacího řízení je ke stažení zde ... Přijatí 3. kolo 2023.pdf (PDF, 1.24 MB)

Vyhodnocení 4. kola přijímacího řízení je ke stažení zde ... Přijatí 4. kolo 2023.pdf (PDF, 1.20 MB)