Opatřením obecné povahy, č.j. MŠMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021, určuje MŠMT ČR, že „Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021; ustanovení 60e věta první a druhá a odstavec 2 školského zákona se nepoužijí.“

 

V souvislosti s výše uvedeným je v přiloženém odkazu rozhodnutí ředitele Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, o změně termínu pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 ... Přijímací řízení 2021/2022 - změna.pdf (PDF, 877.05 kB).

 

Opatření obecné povahy, č.j. MŠMT-4337/2021-6 ze dne 15.3.2021, je ke stažení zde ... Dodatek OOP - Přijímací řízení.pdf (PDF, 1.60 MB)

 

V přiloženém odkazu připojujeme informace MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 ... Informace MŠMT.pdf (PDF, 306.08 kB) a vysvětlivky k přihláškám ke studiu ... Vysvětlivky k přihláškám 2021.pdf (PDF, 269.05 kB)

 

Přihláška ke studiu je ke stažení zde ... Přihláška SŠ 2021 denní.pdf (PDF, 141.19 kB), Přihláška SŠ 2021 denní.xlsx (XLSX, 29.15 kB)