V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Podmínky pro první kolo přijímacího řízení jsou ke stažení zde ... Přijíimací říizení 2022/2023.pdf (PDF, 1.37 MB)

 

Přihláška ke studiu ve formátu pdf je ke stažení zde ... Přihláška SŠ 2022 denní.pdf (PDF, 141.19 kB), ve formátu xlsx zde ... Přihláška SŠ 2022 denní.xlsx (XLSX, 29.15 kB).

 

Vysvětlivky k přihláškám jsou ke stažení zde ... Vysvětlivky k přihláškám.pdf (PDF, 269.05 kB)

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Rozhodnutí ředitele školy je ke stažení zde ... Přijetí 1.kolo 2022.pdf (PDF, 1.31 MB)

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, č.p. 8, IČO 00842800, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, které se uskuteční v pátek 27. května 2022 v 10:00 hod.

Rozhodnutí ředitele školy je ke stažení zde ... Vyhlášení 2. kola PŘ 2022.pdf (PDF, 1.40 MB)

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Rozhodnutí ředitele školy je ke stažení zde ... Přijetí 2. kolo 2022.pdf (PDF, 1.21 MB)

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, 752 01 Křenovice, č.p. 8, IČO 00842800, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60f odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, které se uskuteční ve středu 29. června 2022 v 10:00 hod.

Rozhodnutí ředitele školy je ke stažení zde ... Vyhlášení 3. kola PŘ 2022.pdf (PDF, 1.47 MB)