Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Přijímací řízení

Informace ředitele školy týkající se přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 jsou v přiloženém odkazu ... Přijímací řízení 2020.pdf (PDF 1.35 MB)

 

Průběh přijímacího řízení na škole:

  1. Přijímací řízení se na škole uskuteční v původně stanoveném termínu - středa 22. dubna 2020.
  2. Přijímací řízení proběhne bez osobní účasti uchazečů a zákonných zástupců (t.j. pouze administrativně).
  3. Seznam uchazečů přijatých ke studiu zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy dne 22. dubna 2020. Uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem, které uchazeč obdržel spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení.
  4. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 1. května 2020.

 

MŠMT připravilo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

Úplné znění zákona ke dni 27. 3. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál a je ke stažení zde ... Zákon č. 135/2020.pdf

Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

 

MŠMT vydalo dne 27. 3. 2020 pro snazší aplikaci zákona ve školství Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020, které jsou k dispozici zde ... Informace k zákonu č. 135/2020.pdf