Profil absolventa:

Název školy: Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Adresa školy: 752 01 Křenovice, č.p. 8
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Název ŠVP: Prodavač
Kód a název oboru vzdělání: 66-51-E/01 Prodavačské práce
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
ŠVP je určen pro: dívky i chlapce
Platnost od: 1.9.2010
Upravený ŠVP od: 1.9.2021 počínaje 1. ročníkem

 

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní jako pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Bude doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví. Bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce.

 

Učební plán:

A. Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informatika

1

1

1

3

Obchodní provoz

2

2

2

6

Obchodní počty

1

1

1

3

Psychologie prodeje

1

1

1

3

Zbožíznalství

4

3

3

10

Odborný výcvik

18

21

21

60

Počet hodin celkem

32

34

34

100

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Profesní příprava

0

0

1

1