Ředitel Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice (dále OU a ZŠ), vydává v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Provozní řád internátu, který je součástí Provozního řádu OU a ZŠ Křenovice.

Provozní řád internátu je k dispozici v přiloženém odkazu ... Provozní řád internátu.pdf