Provozní řád školní jídelny je k dispozici v přiloženém odkazu ... Provozní řád ŠJ.pdf