Rozvrh hodin

Rozvrh hodin vychází z platných předpisů a dle možností je přizpůsoben autobusovým spojům.

 

Začátek vyučování

Začátek dopoledního vyučování teoretických předmětů je v 7:20 hodin.

Začátek dopoledního vyučování odborného výcviku na pracovištích v sídle školy je v 7:00 hodin. Začátek dopoledního vyučování odborného výcviku na smluvních pracovištích je ve 2. a 3. ročníku nejdříve v 6:00 hodin.

 

Ukončení vyučování

Ukončení vyučování teoretických předmětů je nejpozději ve 13:50 hodin.

Ukončení vyučování odborného výcviku na pracovištích v sídle školy je nejpozději ve 14:35 hodin. Ukončení odpoledního vyučování odborného výcviku na smluvních pracovištích je ve 3. ročníku nejpozději ve 22:00 hod. s podmínkou, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího vyučovacího dne měli žáci odpočinek alespoň 12 hodin.

 

Vyučovací hodina

Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut.

Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut, vyučovací jednotkou v odborném výcviku je vyučovací den, v prvním ročníku nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin.

 

Rozvržení vyučovacích hodin

Teoretická výuka

1. hodina

7:20

8:05

2. hodina

8:10

8:55

svačina

8:55

9:15

3. hodina

9:15

10:00

4. hodina

10:05

10:50

5. hodina

10:55

11:40

oběd

11:40

12:10

6. hodina

12:10

12:55

7. hodina

13:00

13:45

 

Odborný výcvik - výuka ve škole

zahájení výuky

7:00

 

1. přestávka

9:00

9:15

2. přestávka

11:40

12:00

ukončení výuky (1. ročník)

 

13:35

ukončení výuky (2. ročník)

 

14:35

odpolední výuka 1. PK

12:10

15:10

 

Výuka na smluvních pracovištích

Žáci, kteří konají odborný výcvik na smluvních pracovištích, mají přestávky shodně s jejich zaměstnanci.

Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.

 

Počet hodin v jednom sledu

Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.