Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin vychází z platných předpisů a dle možností je přizpůsoben autobusovým spojům.

 

Začátek vyučování

Začátek dopoledního vyučování teoretických předmětů je v 7:15 hodin.

Začátek dopoledního vyučování odborného výcviku na pracovištích v sídle školy je v 7:00 hodin. Začátek dopoledního vyučování odborného výcviku na smluvních pracovištích je ve 2. ročníku nejdříve v 6:00 hodin, ve 3. ročníku nejdříve v 5:00 hodin.

 

Ukončení vyučování

Ukončení vyučování teoretických předmětů je nejpozději ve 14:45 hodin.

Ukončení vyučování odborného výcviku na pracovištích v sídle školy je nejpozději ve 14:35 hodin. Ukončení odpoledního vyučování odborného výcviku na smluvních pracovištích je ve 3. ročníku nejpozději 22.00 hod. s podmínkou, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího vyučovacího dne měli žáci odpočinek alespoň 12 hodin.

 

Vyučovací hodina

Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut.

Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut, vyučovací jednotkou v odborném výcviku je 1 den.

 

Rozvržení vyučovacích hodin

Teoretická výuka

1. hodina

7:20

8:05

2. hodina

8:10

8:55

svačina

8:55

9:15

3. hodina

9:15

10:00

4. hodina

10:10

10:55

5. hodina

11:05

11:50

oběd

11:50

12:15

6. hodina

12:15

13:00

7. hodina

13:05

13:50

8. hodina

13:55

14:40

7. hodina po OV (1. roč.)

13:45

14:30

 

Odborný výcvik - výuka ve škole

zahájení výuky

7:00

 

1. přestávka

9:00

9:15

2. přestávka

11:40

12:00

ukončení výuky (1. ročník)

 

13:35

ukončení výuky (2. ročník)

 

14:35

 

Výuka na smluvních pracovištích

Žáci, kteří konají odborný výcvik na smluvních pracovištích, mají přestávky shodně s jejich zaměstnanci.

Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.

 

Počet hodin v jednom sledu

Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.

V odborném výcviku trvá vyučovací den ve všech ročnících nejdéle 8 hodin.