Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, vydává po schválení Radou Olomouckého kraje dne 31. 5. 2021 zřizovací listinu školské rady pro příspěvkovou organizaci:

Název:                        Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice

Sídlo:                           752 01 Křenovice, č. p. 8

Identifikační číslo:    00842800

Zřizovatel:                  Olomoucký kraj

IČO:                             60609460

 

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků. Školská rada se zřizuje s účinností od 12. 7. 2021.

 

Seznam členů školské rady:

Zástupce pedagogických pracovníků:                 Magda Pelikánová - předseda ŠR

Zástupce zřizovatele:                                                Miloslav Oulehla - člen ŠR

Zástupce zletilých žáků a z.z. nezletilých žáků:     Jiřina Kóšová - člen ŠR

 

Zápisy z jednání ŠR: 

Zápis z jednání ŠR č. 1/2018 ze dne 15.6.2018 ... Jednání č. 1/2018.pdf

Zápis z jednání ŠR č. 2/2018 ze dne 30.8.2018 ... Jednání č. 2/2018 .pdf

Zápis z jednání ŠR č. 3/2018 ze dne 20.9.2018 ... Jednání č. 3/2018.pdf

Zápis z jednání ŠR č. 1/2019 ze dne 19.6.2019 ... Jednání č. 1/2019.pdf

Zápis z jednání ŠR č. 2/2019 ze dne 24.9.2019 ... Jednání č. 2/2019.pdf

Zápis z jednání ŠR č. 1/2020 ze dne 4.9.2020 ... Jednání č. 1/2020.pdf

Zápis z jednání ŠR č. 1/2021 ze dne 31.8.2021 ... Jednání č. 1/2021.pdf (PDF, 142.84 kB)

Zápis z jednání ŠR č. 1/2022 ze dne 29.6.2022 ... Jednání č. 1/2022.pdf (PDF, 145.37 kB)

Zápis z jednání ŠR č. 2/2022 ze dne 20.9.2022 ... Jednání č.2/2022.pdf (PDF, 159.84 kB)

Zápis z jednání ŠR č. 1/2023 ze dne 1.9.2023 ... Jednání č. 1/2023.pdf (PDF, 139.06 kB)

Zápis z jednání ŠR č. 2/2023 ze dne 20.12.2023 ... Jednání č. 2/2023.pdf (PDF, 692.92 kB)