OU a ZŠ Křenovice poskytuje žákovi střední školy ubytování v internátu podle vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zaří-zeních a stravování v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vše v platném znění.

Smlouva o ubytování ve školním roce 2021/2022 je v přiloženém souboru ... Smlouva o ubytování 2022/2023.pdf (PDF, 169.25 kB)