OU a ZŠ Křenovice poskytuje žákovi střední školy ubytování v internátu podle vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zaří-zeních a stravování v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vše v platném znění.

Smlouva o ubytování ve školním roce 2020/2021 je v přiloženém souboru ... Smlouva o ubytování 2020/2021.pdf (PDF 276.66 kB)