Výši stravného určuje ředitel školy svým příkazem na základě skutečných nákladů na jedno jídlo. Aktuální výše stravného je k dispozici v přiloženém odkazu ... Stravné ŠJ.pdf