Profil absolventa:

Absolvent oboru středního vzdělání s výučním listem odborného učiliště je ve spojení odborné a všeobecně vzdělávací složky připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách měnícího se trhu práce a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost a řešit problémové situace. Důraz je kladen i na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi.

 

Obory vzdělání:

 

Název oboru

Kód

KKOV

Název ŠVP

Délka studia

Forma studia

Ukončení studia

1.

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

Kuchař

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

2.

Prodavačské práce

66-51-E/01

Prodavač

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

3.

Zahradnické práce

41-52-E/01

Zahradník, aranžér

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

4.

Potravinářské práce

29-51-E/02

Pekař

2 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list

5.

Pečovatelské služby

75-41-E/01

Pečovatel

3 roky

denní

vysvědčení o ZZ, výuční list