Žákům vybraných oborů středních škol ukončených výučním listem je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Hlavním cílem je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce. Pravidla pro poskytování stipendia jsou v přiloženém odkazu ... Pravidla učební obory 2023/2024.pdf (PDF, 143.25 kB)