Ředitel školy jako statutární orgán vydává v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování tento Vnitřní řád internátu, který je součástí Provozního řádu Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice.

Vnitřní řád internátu je k dispozici v přiloženém odkazu ... Vnitřní řád internátu.pdf (PDF, 362.81 kB)