Rada Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Volební řád pro konání voleb do školských rad v základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Olomouckým krajem. Plné znění volebního řádu ze dne 18. března 2024, účinné od 1. dubna 2024, je k dispozici zde ... Volební řád ŠR 2024.pdf (PDF, 231.96 kB)