Přehled o nabídce volných pracovních pozic

Odborné učiliště

Učitel střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

 

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.)

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.


Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.)

Požadavky na odbornou kvalifikaci pro učitele střední školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona dle § 9 odst. 7) zákona č. 563/2004 Sb. – učitel OP sociální péče, pečovatelství, psychologie, zdravověda.

 

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.)

- plný úvazek (40 hodin týdně, z toho 21 hodin přímá vyučovací činnost)

- 12. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb.

 

Pracovní poměr:
od 1.9.2024 do 31.8.2025
s možností prodloužení

 

Základní škola

Učitel ZŠ zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

 

Náplň práce dle katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.)
11. platová třída
Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle ŠVP, podle vzdělávacího programu VOŠ nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
12. platová třída
Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

Kvalifikační požadavky (zákon č. 563/2004 Sb.)
Požadavky na odbornou kvalifikaci pro učitele základní školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona dle § 7 odst. 2) zákona č. 563/2004 Sb.

Platové podmínky (NV č. 341/2017 Sb.)
plný úvazek (40 hodin týdně, z toho 22 hodin přímá vyučovací činnost)
11. až 12. PT dle § 5 odst. 5 NV č. 341/2017 Sb.

Pracovní poměr:
od 1.9.2024 do 31.8.2025


Příjem přihlášek (platí pro obě nabídky)
do 24.5.2024
- telefonicky 607 943 000
- mailem posta@oukrenovice.cz
- osobně


Bližší informace poskytne Mgr. Josef Plesník, tel. 607 943 000

Nabídka zveřejněna dne 7.5.2024