Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Zaměstnanci

Zaměstnanci školy jsou pedagogičtí pracovních (učitelé VVP a OP, učitelé odborného výcviku, vychovatelé, asistenti pedagoga) a provozní pracovníci (ekonom, účetní, administrativní pracovnice, školník, kuchařky, zahradnice, uklízečky).