Zaměstnanci školy jsou pedagogičtí pracovních (učitelé VVP a OP, učitelé odborného výcviku, vychovatelé, asistenti pedagoga) a provozní pracovníci (ekonom, účetní, administrativní pracovnice, školník, kuchařky, zahradnice, uklízečky).