V souladu s ustanovením § 75 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 5 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vše v platném znění, stanovuje zkušební komise termíny náhradních zkoušek ve školním roce 2023/2024. Více ke stažení zde ... Termíny náhradní ZZ 2024.pdf (PDF, 817.16 kB)