Odborné učiliště Křenovice

  (+420) 607 943 000
  posta@oukrenovice.cz

Školní jídelna

Školní kuchyně OU a ZŠ připravuje stravu pro strávníky v hlavní a doplňkové činnosti.

Podrobnosti stravování v hlavní činnosti řeší samostatně směrnice ředitel školy "Vnitřní řád ŠJ", stravování v doplňkové činnosti řeší směrnice ředitele školy "Doplňková činnost".