Školní kuchyně OU a ZŠ připravuje stravu pro strávníky v hlavní a doplňkové činnosti.

 

Hlavní činnost:

školní stravování – žáci OU (celodenní stravování, oběd), žáci ZŠ (oběd), děti MŠ (přesnídávka, oběd, svačina),

závodní stravování – zaměstnanci OU a ZŠ.

 

Doplňková činnost

závodní stravování – zaměstnanci jiných ZŠ, MŠ, firmy,

důchodci – bývalí zaměstnanci OU a ZŠ,

cizí strávníci.

 

Podrobnosti stravování v hlavní činnosti řeší samostatně směrnice ředitel školy "Vnitřní řád ŠJ", stravování v doplňkové činnosti řeší směrnice ředitele školy "Doplňková činnost".